Netrekész program – barátunk az internet

 


Jelen projektünk célja az eddig szervezett OKJ-s tanfolyamok folytatásaként – melyeket oktatószervezettel szerződve végeztünk, hiszen nem vagyunk akkreditált szervezet és így OKJ-s tanfolyamok lebonyolításában nem vehettünk részt – egy új szolgáltatás bevezetése révén saját oktatótermünkben saját tanfolyamok szervezését végezzük.

A S.egíts O.kosan S.orstársaidon program Balatonfüred és kistérsége átmenetileg, vagy huzamosabb ideje hátrányos helyzetben élő, valamint időskorú polgárai számára igényfelkeltés, oktatás és az internet elérhetővé tétele, sorstárs segítők bevonásával, továbbá az egyes igénycsoportoknak megfelelő önsegítő csoportok tevékenységének inkubálása és koordinálása.

A programunk legfőbb célja kiemelten az internet használatának  felterjesztése érdekében:

az érdeklődés felkeltése, a nyitottság növelése, a bizalmatlanság és félelmek mérséklése, a digitális írástudás fejlesztése, a motiváció megerősítése, az internethasználat előnyeinek tudatosítása, ismeretek megszerzése, a felhasználói képzettség javulása, és végső soron az internetezők számának növelése.

Elsődleges feladatunknak tartjuk fent megnevezett korosztályokra épülő programjaink keretén belül adottságainkat fejlesztve és kihasználva ma már alapvető kommunikatív eszközök megismertetésén át a számítógép használat célszerűségét és a tudatos internet használatot.
Másodsorban az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése programunkon keresztül, hiszen az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy az állampolgárok - köztük a fogyatékossággal élő, hátrányos helyzetű emberek – számára lehetőség nyíljon a társadalmi élet minden színterén teljes élet megélésére; a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is.

Kiemelt prioritásként a minőségi szolgáltatások egyenlő hozzáférésének megteremtése fogalmazható meg és ebben segít az internet. A hátrányos helyzetű valamint fogyatékkal élő emberek számára megszervezendő hatékony ellátórendszer kialakításához szükség van helyi, kistérségi és regionális szinten szerveződő civil szervezetekre így alapítványunkra is, amelyek a klasszikus érdekvédelmi feladatok ellátása mellett aktívan szerepet vállalnak az államtól átvállalt közfeladatok megvalósításában, valamint együttműködő partnerei kívánnak lenni a területen dolgozó valamennyi állami és nem-állami szereplőnek.
Biztosítani kell az esélyegyenlőséget az intézményes ellátások szolgáltató jellegének erősítésével, az intézmények kiépítésével, korszerűsítésével és átalakításával, illetve a lakókörnyezeti és az integrált formában történő ellátásszervezés erősítésével.

Alapítványunk évtizedes tapasztalataira építve azért dolgozik, hogy szűkebb és tágabb pátriánk hátrányos helyzetű: fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű, munkanélküliséggel sújtott, vagy csak átmenetileg nehezített élethelyzetbe került polgárait és családjaikat segítse.
Tanácsadással, képzésekkel, munkaközvetítéssel, foglalkoztatással, érdekvédelmi tevékenységgel és az azonos célközönséggel foglalkozókkal való együttműködéssel igyekszünk csökkenteni a térségünkben felmerülő hátrányokat: a fogyatékosság, a munkanélküliség, a szezonalitás, a kistelepülési lét problémáit.
Környezetvédelem területén a nálunk megforduló ügyfelek környezettudatosabbá válásának elősegítését tartjuk kiemelkedő feladatunknak.

Oktatás irányvonalait -újság, oktatóterem, honlap – regisztráció után interaktív módon kérdések-válaszok, felmerülő problémákat a többiek is láthatják egymásnak is segíthetnek.

Ma 2022. január 29. szombat, Adél napja van.

Alapítvány

Tanfolyamok

Információk

Felhasználók

Látogatók száma:34016