A PROGRAM CÉLJA

A Mikrohitel Program (MHP) általános célja a kisvállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyújtással és tanácsadással, elsősorban azon a speciális területen, ahol a kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni.
A Program másik célja, hogy a támogatás eredményeként ezek a vállalkozások mihamarabb a kereskedelmi bankok ügyfeleivé váljanak

 

A PÉNZÜGYI SEGÍTSÉGRE VALÓ ALKALMASSÁG

Az MHP pénzügyi segítségét igénylő vállalkozó és vállalkozása meg kell, hogy feleljen bizonyos követelményeknek. A pályázati dokumentációhoz szükséges formanyomtatványokat a Helyi Vállalkozói Központok biztosítják. A hitelkérelem benyújtására jogosult személyek Ha Ön saját vállalkozásával áll munkaviszonyban, csakúgy, mint vezető munkatársai és a cég főbb társtulajdonosai, vagy ha a cége bármilyen korlátlan felelősségű formában működik, a következő feltételeket kell teljesítenie: - nem lehet kifizetetlen tartozása, és tiszta kölcsönfelvevői múlttal kell rendelkeznie; - rendelkeznie kell az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és képesítéssel; - rendelkeznie kell az igényelt hitelösszeg legalább húsz százalékát kitevő saját erővel. Az alkalmas vállalkozás A meglévő, vagy tervezett vállalkozás formájától és tevékenységi területétől függetlenül teljesítheti az alkalmasság feltételeit. A Helyi Vállalkozói Központ (HVK) időről időre meghatározza azokat a tevékenységi területeket, melyek előnyt élveznek a pénzügyi segítségnyújtás elnyerésében. Vállalkozása nem alkalmas a pénzügyi segítségnyújtásra, ha az törvénybe ütköző módon működik, vagy a HVK úgy ítéli meg, hogy a tevékenység társadalmi, erkölcsi vagy vallási értékeket sért, illetve, ha várhatóan rontja a HVK, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, vagy a Phare Program hírnevét. Az alkalmas vállalkozás életképes, vagy rendelkezik az életképesség lehetőségével. A vállalkozásnak, mikor először folyamodik hitelért, a következő feltételeknek kell megfelelnie: - a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozásnak, vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vagy arra jogosult vagy egyéb vállalkozásra alkalmas jogosítvánnyal rendelkező személynek kell lennie; - a vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladhatja meg a kilenc főt; - a vállalkozás éves nettó árbevétele legfeljebb 200 millió Ft lehet; - a vállalkozás magyarországi székhelyű, a külföldi tulajdonosi részarány nem haladhatja meg a 25%-ot; - olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem birtokolhatja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogainak 25%-át vagy ezt meghaladó részét; - a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit, nincs sem illeték, sem társadalombiztosítási járulék tartozása; - a vállalkozásnak más bank felé nem lehet lejárt hiteltartozása. - a cég nem áll sem csőd, sem felszámolás, sem végelszámolás alatt. Ha Ön hiteligénylést nyújt be és/vagy most indítja be vállalkozását, a hitel teljes futamidejére vonatkozó üzleti és pénzforgalmi tervet kell benyújtania. A HVK ehhez formanyomtatványokat biztosít, melyeket a hiteligénylő tölt ki. Ezen felül az üzleti tervhez csatolni kell legalább a következő iratok másolatát: - Vállalkozói Engedély, Társasági Szerződés, Cégbejegyzés (ha még nincs, akkor a Cégbejegyzési Kérelem); - a beruházási tervet alátámasztó iratokat (szándéknyilatkozat, árajánlat, adás-vételi előszerződés); - tulajdoni lapok, bérleti szerződések; - APEH igazolás, helyi adóigazolás; - értékesítési lehetőségek (szándéknyilatkozat, szerződés, előzetes megállapodás); - a zálogtárgy iratai (pl. tulajdoni lap hivatalos másolata, értékbecslés, adó- és értékbizonyítvány stb.); - működési engedély az illetékes hatóságtól; - az előző évi adóbevallás és mérleg; - banki információ (a számlavezető banktól, vagy bármelyik korábbi számlavezető banktól).

A HITEL KONDÍCIÓI

A hitelek célja: A hitelek célja gépek, berendezések, eszközök és más beruházások finanszírozása, a már meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése. A beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz finanszírozásra fordítható összeg a folyósított hitel 50%-a lehet. A hitel összege: A hitelösszeg nem haladhatja meg a 6.350.000 Ft-ot A hitel futamideje: A hitel futamideje nyolc évig terjedhet, az üzleti terv pénzforgalmi előrejelzésében kimutatott visszafizetési képesség függvényében. Saját erő: Az alkalmasság feltétele, hogy a hitelfelvevő saját forrásaiból is hozzájáruljon a befektetéshez. A hozzájárulás nem lehet kevesebb, mint az igényelt hitel összegének 20 %-a. A hitel felhasználásának határideje: A hitelt a hiteligénylés jóváhagyásától számított két hónapon belül fel kell használni. Ellenkező esetben a hitel megszűnik, hacsak az időtartamot a HVK meg nem hosszabbítja. Türelmi idő: A törlesztés megkezdése előtti türelmi idő nem lehet több, mint 6 hónap. A kamattörlesztésre nem adható türelmi idő. Biztosíték: A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra. A HVK által végzett értékelést követően a biztosítéknak legalább a hitelösszeg 100%-át kell fedeznie. Kamat: A hitel kamata a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat. A kamat és tőketörlesztés havonta fizetendő. Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot kell alkalmazni, amelynek mértéke a lejárt tőkére az ügyleti kamaton felül évi 6% és a meg nem fizetett kamatra szintén évi 6%. Második és harmadik hitel felvétele: Ugyanaz a vállalkozás legfeljebb háromszor kaphat hitelt az MHP keretében. A második és harmadik hitel csak akkor hagyható jóvá, ha a vállalkozás továbbra is megfelel a pályázati feltételeknek, és az előző hitel első folyósítása óta legalább 12 hónap eltelt. Továbbá a vállalkozás meg kell, hogy feleljen az előző hitel szerződéses feltételeinek és az újonnan igényelt hitellel együtt a hitel aktuális maximuma jelenleg 5 000 000 Ft lehet. Az előző hitel folyósítását követő 12 hónap után folyósított második vagy harmadik hitel esetében a fennálló tőketartozás és az újonnan jóváhagyott hitel együttes összege nem haladhatja meg a HVK által az adósminősítési rendszerben meghatározott összeget. Egyazon vállalkozás nem részesülhet egyidejűleg az Országos Mikrohitel Program (OMHP) illetve a Regionális Mikrohitel Program (RMHP) keretében nyújtott támogatásban.

Igényelhető: a Helyi Vállalkozói Központokon keresztül Veszprém megyei irodáink, ahol a hitelkérelmek benyújthatók:

 • Veszprém Térségi Vállalkozási Iroda 8200 Veszprém, József A. u. 34. Tel: 88/564-130
  E-mail: info@veszprem-hvk.hu
  Web: www.veszprem-hvk.hu
 • Ajka Térségi Vállalkozási Iroda 8400 Ajka, Esze T. u. 1. Tel / fax: 88/312-987
 • SOS Együtt és Egymásért Alapítvány Iroda (Bevásárló Központ) 8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 6. Tel.: 87/480-413
 • Pápai Vállalkozási Központ 8500 Pápa, Komáromi út 12. Tel / fax: 89/324-782
 • Várpalota Térségi Vállalkozási Iroda 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel / fax: 88/592-669
 • Sümeg Térségi Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása 8330 Sümeg, Rendeki u. 14. Tel.: 87/550-325, fax: 87/550-326
 • Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/B. Tel / fax: 88/414-093

Üzleti terv formanyomtatvány letöthető itt!

Ma 2021. október 22. péntek, Előd napja van.

Balatonfüredi

Vállalkozási Központ